pondělí 1. srpna 2011

Otevřená záchrana jedné španělské rodiny

Sdílím jako ukázku práce jedné z napadených organizací.

Igualdad Animal - otevřená záchrana ovce a jejích dvou jehňat. Španělsko, 2009Každý rok je ve Španělsku posláno na jatka 13 milionů ovcí a jehňat.

igualdadanimal.org
animalequality.net

neděle 24. července 2011

Teď je řada na nás: Zahájen postup proti napadení


TEĎ JE ŘADA NA NÁS: ZAHÁJILI JSME SOUDNÍ POSTUP PROTI GUARDIA CIVIL A PODALI JSME STÍŽNOST NA SOUDCE

(překlad z http://thespanish12.wordpress.com/2011/07/21/now-its-our-turn-we-have-launched-legal-proceedings-against-the-guardia-civil-and-are-lodging-an-objection-to-judge-tain/, publikováno 21. 7. 2011)


V minulých týdnech bylo španělské hnutí za práva zvířat napadeno ve snaze zdiskreditovat a kriminalizovat jej. Nesedíme ale s rukama za zády a chopili jsme se akce. Konzultujeme své právniky a můžeme nyní zveřejnit následující:

Oznamujeme, že zahajujeme soudní postup proti Guardia Civil (pozn. španělská jednotka viz en.wikipedia.org/wiki/Guardia_civil) za křivá obvinění a za vynášení informací o procesu přes nařízení mlčenlivosti. Také podáváme formální stážnost na soudce, Jose Antonia Vázquez Taín, pro jeho předpojatost a nedodržení nestrannosti při projednávání případu.

Důvody pro zahájení soudního postupu proti Guardia Civil jsou následující:

1) Prvním důvodem jsou pomlouvačná tvrzení o obviněných aktivistech. Guardia Civil v tiskové zprávě, kterou lze stále najít na jejich webových stránkách, výslovně prohlásila, že zatčení aktivisté jsou zodpovědní za škody na majetku vč. žhářství (což nespáchali), že jsou součástí "španělské sekce" údajně radikální skupiny, což není pravdivé. Navíc doplnili tiskovou zprávu fotografií osoby zahalené černé maskou, z čehož má být usuzováno, že jde o jednoho z obviněných. (Ve skutečnosti se nejedná o nikoho ze zatčených, ani o žádného ze členů Igualdad Animal či Equanimal.)

2) Druhým důvodem je vynášení podrobností o případu přes požadavek mlčenlivosti, který byl soudem nařízen. Guardia Civil veřejně sdělovala informace, které měly zůstat v tajnosti (například nálezy při domovních prohlídkách či počet prošetřovaných událostí.)

Z podobných důvodů podáváme stížnost na soudce Vázquez Taín, a požadujeme jeho odvolání z případu. V právním jednání je úlohou soudce prozkoumat skutečnosti objektivně a neujímat se sám obžaloby. Soudce musí zůstat nezávislý a nestranný. My (Campaign against the Repression of the Animal Rights Movement) jsme však přesvědčeni, že je dostatečně zřejmé, že soudce se k zadrženým aktivistům staví s negativním předpojetím. V prohlášení médiím soudce naznačil, že aktivisté "působí teror", a proto mohou být považováni za "ekoteroristy". Toto tvrzení je zcela nemístné, a to proto, že:
  1. Kdokoli může vidět, že práce organizací Equanimal a Animal Equality nemá žádná spojení s terorismem.
  2. Sám soudce je si toho velmi dobře vědom - protože kdyby aktivisty skutečně považoval za teroristy, prošetřoval by je pro příslušnost k ozbrojeným skupinám (což neučinil).
  3. Obvinění aktivisté nejsou ekology, ale obhájci práv zvířat.
Tyto nejsou ve skutečnosti jedinými projevy nepřátelskosti vůči zadrženým obhájcům práv zvířat. Například, když byli aktivisté drženi v policejních celách, Guardia Civil prohlásila do tisku, že tam zůstanou, doslova, "aby jim tam bylo příjemně", což je nejen sarkasmus, ale i nevhodné vtipkování na účet zadržených. [Zdroj: La Opinión de Coruña, 24. června 2011].

Také jsme přesvědčeni, že i soudce zveřejnil podrobnosti, které by měly zůstat utajené, což by také mělo vést k jeho odvolání z případu.

Nakonec bychom chtěli zdůraznit následující. Po prvotních zatčeních rozhodl soudce, že tři aktivisté zůstanou ve vazbě, aniž by podal jakékoli zdůvodnění. Skutečnost, že krajský (oblastní) soud v A Coruña následně toto rozhodnutí odvolal, ukazuje, jak fraškovitý je tento útok na hnutí za práva zvířat. V soudním příkaze o zrušení vazby vydaném soudem A Coruña je postup soudce silně kritizován. To jen potvrzuje, co tvrdíme od začátku: tento proces je fraškou a musí co nejdříve skončit.

středa 13. července 2011

Propuštění!

NEWS! Olaia, Eneko and Eladio have been released! The appeal presented at the Provincial Court, against the detention has been accepted. Soon we'll have more information.

z FB stránky Igualdad Animal: Olaia, Eneko a Eladio byli propuštěni. Odvolání které aktivisti podali bylo přijato. Více informací brzy.
Sledujte http://thespanish12.wordpress.com/ a FB stránky Igualdad Animal!

sobota 9. července 2011

Videa otevřených záchran, investigací aj.

Videokanály
organizací Igualdad Animal/Animal Equality a Equanimal. Otevřené záchrany, investigace, reportáže, dokumentární filmy.

http://www.animalequality.net/videos
http://vimeo.com/channels/animalequality
http://vimeo.com/channels/igualdadanimal
http://vimeo.com/channels/equanimal

Webové stránky investigací
Investigaciones Animales.org

Mataderos.info Investigace na španělských jatkách

Piel es Asesinato.com Investigace na farmách s norky, 2009

Granjas de Cerdos.org Investigace na farmách s prasaty, 2010

Granjas de Visones.es Investigace na farmách s norky, 2010


Webové stránky otevřených záchran
Rescate Abierto.org
Open Rescue.net

Fotoalba
flickr.com/photos/igualdadanimal
flickr.com/photos/equanimal


Další webové stránky
Granjas de Esclavos.com Farmy s otroky

Sentir bajo el Agua.com Ryby ("Cítit pod vodou")

Tisková zpráva určená organizacím a kolektivům


Tisková zpráva určená organizacím a kolektivům vyjadřující podporu „Španělské dvanáctce“
Autor: Animal Equality dne 30. června 2011
Zdroj: http://on.fb.me/inlGH5 

Pokud reprezentujete nějaký kolektiv, organizaci, skupinu aj., pošlete prosím do médií toto vyjádření, zveřejněte ho na svých webových stránkách, pošlete svým příznivcům.
Díky za podporu.

***
Organizace [ ] vyjadřuje svou podporu aktivistům a aktivistkám, kteří byli nespravedlivě zatčeni a kriminalizováni za obranu zvířat ve Španělsku.

Ráno 22. června 2011 státní pořádkové a bezpečnostní jednotky vstoupily v Madridu, Asturii, Baskicku a Galicii do domovů 12 aktivistů a aktivistek, kteří buď spolupracují nebo spolupracovali s organizacemi na ochranu práv zvířat Equanimal a Igualdad Animal /Animal Equality. Po několika dnech na policejní stanici a po slyšení před magistrátem zůstali tři aktivisté ve vyšetřovací vazbě, devíti zbylým bylo sděleno obvinění a byli dočasně propuštěni.

Navzdory tomu, že akce prováděné těmito aktivisty a aktivistkami byly vždy nenásilné, španělská policie zakročila způsobem typickým pro antiteroristické operace – zablokovali přilehlé ulice, plně ozbrojení a maskováni kuklami vnikli do domovů aktivistů a aktivistek, a vnikli dokonce i do domovů matek dvou aktivistů. Při domovních prohlídkách zabavili množství počítačů, pevných disků, kamer a obvyklého kancelářského vybavení. Na tomto vybavení aktivisté a aktivistky závisejí při své dennodenní práci.

Po domovních prohlídkách byli aktivisté a aktivistky zatčeni a převezeni v policejních dodávkách do Santiago de Compostela, Pontevedro a A Coruña, kde strávili tři dny v izolaci na policejních stanicích. Zde zahájili hladovku na prostest proti zatčení.

Aktivisté a aktivistky byli nařčeni z množství deliktů, včetně provinění vztahujícího se k hromadnému vypuštění norků – činu, se kterým tito zatčení nemají nic společného.

Aktivisté a aktivistky jsou také nařčeni ze „zločinného spolčení“, to navzdory skutečnosti, že Igualdad Animal/ Animal Equality a Equanimal jsou obě legálně ustanovené organizace, jejichž práce se zakládá na aktivismu ve veřejné sféře, včetně nenásilných přímých akcí, při nichž jsou identity aktivistů a aktivistek známé. Novinové a televizní štáby je v minulosti při jejich aktivismu doprovázely, což si získalo širokou mediální pozornost jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Navzdory těmto skutečnostem magistrát usoudil, že tři aktivisté mají setrvat ve vyšetřovací vazbě; zbylých devět bylo obviněno a propuštěno a v současné době čekají na začátek soudního procesu.

Ve většině případů média o situaci referovala – ačkoliv neměla žádné důkazy a porušovala práva nařčených na presumpci neviny – tak, že zobrazovala aktivisty a aktivistky jako „ekoteroristy/ky“ a násilná individua. Dokonce se v médiích objevilo tvrzení, že tyto organizace na svých webových stránkách publikovaly návod na vytvoření výbušnin, což je zcela lživé a urážlivé tvrzení.

Tato zatčení jasně ukazují, že represálie a kriminalizace hnutí za práva zvířat opět začaly – je to velice závažný proces, jelikož demonstruje, co se může stát, když práce občanského aktivismu začne ohrožovat mocná průmyslová odvětví; v tomto případě kožešinový průmysl.

Z výše uvedených důvodů požadujeme okamžité propuštění tří aktivistů, kteří jsou momentálně drženi ve vězení, a ukončení tohoto nespravedlivého procesu, jehož cílem je utišit hnutí za práva zvířat.


Kontakt pro média ve Španělsku:
Javier Moreno
+34 691 054 172
mediossolidaridadpresos@gmail.com

Mezinárodní kontakt pro média:
Sharon Núñez
+34 674 216 012
mediossolidaridadpresos@gmail.com


Více o organizacích

čtvrtek 30. června 2011

"Potřebujeme pomoc organizací a kolektivů"

Překlad z http://thespanish12.wordpress.com


VŠEM ORGANIZACÍM A KOLEKTIVŮM: TEĎ POTŘEBUJEME NEJVÍC VAŠI POMOC 


Pokud jste členy organizace nebo kolektivu, zde najdete možnosti, jak pomoci. Jsme nespravedlivě obviněni ze zločinů, které jsme nespáchali, jsme podezříváni ze zločinného spolčování a označováni jako "ekoteroristé".

Je velmi důležité, aby se podpora rozšířila do celého světa, s požadavkem aby - z vězení byli propuštěni Olaia Freiría, Eneko Perez a Eladio Ferreira, - ostatní aktivisté dočasně propuštění nebyli vzati do vězení, a aby se represe namiřená proti hnutí stala veřejně známou.
Proto, pokud jste členy organizace nebo kolektivu, můžete vyjádřit svou podporu následujícími způsoby:
  • Vyjádřete veřejně podporu mezinárodní kampani za ukončení perzekuce španělských aktivistů
Důležitá poznámka: Prosíme, abyste zcela zachovali obsah dopisu, včetně kontaktů na mluvčí. Je to velmi důležité pro bezpečí aktivistů, protože jakékoli další doplněné informace mohou ohrozit odvolání, které jsme podali za propuštění Olaiy, Eneka a Elaia, aktivisty dočasně propuštěné, i vývoj celého soudního procesu.
  • Šiřte informace o nespravedlivém postupu proti španělským aktivistům mezi vaše kontakty na sociálních sítích, aby se i oni mohli připojit k mezinárodní kampani, kterou připravujeme.
  • Pomozte nám získat pro mezinárodní kampaň významné osobnosti, a požádejte je, aby nás kontaktovali/y. Potřebujeme umělce, filosofy, právníky, žurnalisty, politiky a další, aby vyjádřili svou solidaritu s aktivisty, a nesouhlas s nespravedlivým procesem, který perzekuuje a kriminalizuje hnutí za práva zvířat, a s vězněním lidí, kteří pracují nebo pracovali pro organizace, které nenásilnou formou zvyšují veřejné povědomí o tom, co prožívají zvířata v různých sférách lidské činnosti.
  • Zveřejněte na svých stránkách informace o případu, spolu s bannerem a také odkazem na petici (http://bit.ly/mw663y).
  • Přispějte, prosíme, finančně - potřebujeme uhradit opravdu vysoké soudní výlohy a také náklady na vedení mezinárodní kampaně.  
Banco Santander: 0049 1759 58 2990022193
IBAN ES5300491759582990022193
PayPal: info@solidaridadpresosporlosanimales.org

Pokud potřebujete, pište na info@SolidaridadPorLosAnimales.org

Děkujeme za vaši pomoc, která je teď opravdu velmi důležitá

úterý 28. června 2011

Vlna protestů proti procesu

V pátek 24. června jsme podpořili zadržené aktivisty ve 22 zemích na čtyřech kontinentech a protestovali proti jejich středečnímu zadržení. (Respekt všem za to, že se podařilo svolat a zorganizovat všechny akce během jednoho až dvou dnů...)


V Paříži
"Celosvětové hnutí za práva zvířat (pozn. z tohohle doznání si všichni vyšetřovatelé radostí ucvrnknou) dokázalo rychle zareagovat a lidé v solidaritě spontánně zorganizovali mnoho protestů před španělskými ambasádami a konzuláty po celém světě."

Seznam měst spolu s odkazy na fotografie z každého zde: http://www.animalequality.net/news/global-wave-protests-support-spanish-animal-activists-arrested

Fotografie na Flickr: http://www.flickr.com/photos/spanish12/


"Equanimal a Igualdad Animal jsou legálně fungující organizace, které za posledních několik let uskutečnily rozsáhlé šetření španělského kožešinového průmyslu s norky, zveřejnily velmi časté případy kanibalismu, zmrzačení, psychických poruch, zánětů, zabíjení v plynových komorách (což je nejlevnější a jeden z nejběžnějších způsobů zabíjení norků držených na farmách, zároveň neznehodnocuje srst zvířat, která je pak zpracována do oděvu - pozn.), čímž vším musí procházet každé zvíře z tisíců, jež kožešinový průmysl ročně zabije (cynická pozn. - zabití zvířete je zde jen jednou z mnoha etap "výroby kožešin"). Svou kampaň vedeme prostřednictvím cílených osvětových akcí zaměřených proti užívání kožešin, kůží a dalším formám zneužívání zvířat pro oděvy."

Dopis od Josého Valle, Igualdad Animal

Dopis od Josého Valle z Igualdad Animal.

Ahoj všichni,
začnu tím nejdůležitějším: VELMI DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU! Všechny nás dojalo, že jste po celém světě zorganizovali všechny ty akce na naši podporu.

Něco málo k našemu příběhu. Dne 22. června asi 160 policistů, rozdělených do třinácti týmů, oblečených v kuklách a ozbrojených samopaly provedlo koordinované zátahy na domovy dvanácti aktivistů (včetně domova mojí matky – kde už nebydlím od roku 2003!) v různých městech Španělska. Zatkli 11 aktivistů za práva zvířat (někteří z nichž spolupracovali s Igualdad Animal a Equanimal, někteří bez příslušenství k těmto skupinám). Dvanáctý, Javier, se v té době nacházel mimo své bydliště a zatčen nebyl.
Sebrali několik beden s našimi věcmi – včetně notebooků, harddisků, DVD disků, mobilů, peněz, fotoaparátů, skrytých kamer, triček, knih... čímž nám způsobili velké problémy pro další práci v hájení práv zvířat.
V současné době máme tři vězněné (jsou to Olaia Freíra, Eneko Pérez a Eladio Ferreira) a osm zbylých, včetně mne, bylo propuštěno s podmínkou (with charges), což znamená, že se musíme každého 1. a 15. dne v měsíci přihlásit u soudu.

Jsme obviněni ze zločinného spolčení, vstupu na cizí pozemek, způsobení škod na životním prostředí (v souvislosti s osvobozeními norků), ničení cizího majetku a vyzrazování obchodních informací (to jest instalování skrytých kamer, filmování a publikování záběrů takto získaných). Jeden z aktivistů je navíc obviněn z „neuposlechnutí příkazu úřední osoby“. Všechna zníněná obvinění jsou obviněními z trestných činů a tresty za ně se můžou pohybovat v řádech roků.
Zdá se, že si soudce myslí, že jsme ALF (Animal Liberation Front) a že jsme zodpovědní za dosud neupřesněné množství akcí (útoky na farmy a laboratoře, sabotáže, atd.). Dokonce nás veřejně nazval „ekoteroristy“... ačkoliv naše zákony takové pojmenování neznají.

Zatím nám nebylo umožněno dozvědět se bližší detaily vztahující se k vyšetřování, ale víme, že jsme byli sledováni, že poslouchali naše telefonní hovory, četli naše emaily – hádám, že i ty z toho, ze kterého právě teď píšu, pravděpodobně procházeli naše odpadky a využívali policisty v utajení, aby se mezi nás infiltrovali. Víme alespoň o jednom, který se (bezúspěšně) snažil získat informace mezi našimi dobrovolníky/nicemi.
Očekáváme, že v nejbližších dnech pravděpodobně zatknou ještě další aktivisty/ky a že celý proces bude trvat několik měsíců, ne-li více.

Až na dvě výjimky bylo mediální pokrytí celé záležitosti strašné, naprosto strašné (média vůbec neověřovala pravdivost prohlášení, lhala, atd.). Jsme označeni jako „ekoteroristé“ a „radikální environmentalisté“. Jeden z hlavních televizních kanálů dokonce uvedl, že jsme na svých stránkách měli návod na výrobu výbušniny! Je to naprostý výmysl, jediné návody, které mohli najít, jsou leda tak výtečné veganské recepty.

Budeme se snažit nadále informovat a doufáme, že co nejdřív spustíme nové webové stránky s anglickou sekcí. Jakmile budeme znát adresy a více detailů o třech aktivistech, kteří jsou stále ve vězení, zveřejníme je, abychom jim mohli posílat pohlednice a dopisy, které jim jistě zvednou náladu.


Ještě jednou díky a vše nejlepší přeje,
José Valle

Díky za překlad :)

sobota 25. června 2011

Stanovisko & Osm z vazby venku!

Osm aktivistů a aktivistek už je z vazby venku. Tři byli vzati do vazby. Jeden (dosud nezadržený) by měl vypovídat v pondělí.
Jsem ráda, že je osm z nich venku!

Níže stanovisko dvou organizací k situaci. Je hrozně důležité zdůrazňovat, že tito lidé nejsou teroristy, že jsou to lidé s velikým soucitem a právě teror, násilí a hrozná nespravedlivost vůči živým bytostem je to, co motivuje jejich akce. Tedy nezdůrazňujme jen to, že jsou aktivisté/tky nevinní, ale i to, že naopak, jsou těmi, kdo aktivním soucitem bojují proti násilí a utrpení. Kožešinový, potravinářský, toreadorský a další průmysly a zájmy jsou těmi, kdo používají násilí a zabíjí po tisících.
Činy lidí jako jsou tito zadržení by se měl inspirovat každý.


Stanovisko Igualdad Animal a Equanimal o situaci
(Přel. ze španělštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny, díky Daniel)
Sobota 25. 6. 11

Během včerejška propustil soud v Santiago de Compostela osm z jedenácti zadržených aktivistů (s obžalobou zatím na krku), a tři aktivisty dal do vazby.

Jediný z aktivistů (tj. dvanáctý), který nebyl dosud zadržen, se policii vzdal a měl by vypovědět v pondělí.

Jsme legálně fungující organizace široce působící v hnutí za práva zvířat, a získáváme své práci stále více uznání a podpory společnosti. Neděláme takový typ aktivismu, za který nás soudí. Pokud něco vystihuje náš aktivismus, je to nenásilnost a průhlednost našich aktivit, a vše, co podnikáme, také veřejnosti předkládáme.

Nemáme co skrývat. Příkladem nechť je to, že na své rešerše a jiné aktivity běžně zveme média, ať jsou to vběhnutí do tzv. býčích arén nebo na přehlídková mola při předvádění kožešin.

Kvůli všemu výše zmíněnému žádáme propuštění všech zadržených aktivistů, protože jsou nevinní ze všech obvinění proti nim.

Neděle 25. 6.

Aktuální informace lze zatím sledovat zde:

FB stránka Igualdad Animal anglicky
FB stránka Igualdad Animal španělsky

http://thespanish12.wordpress.com/


Telegraficky:

Jedna z aktivistek, Olaia Freiría byla poslána do věznice na nespecifikovanou dobu, podle soudce to může být měsíc. Olaia drží hladovku proti zadržení. Zde odkaz s adresou, kam je možné Olaie poslat dopis s vyjádřením podpory.

"Four detainees have been released with charges and are now awaiting trial." Jak si to přeložit? Čtyři zadržení byli propuštěni s obžalobou a čekají na soud. (? Máme kusé informace, ale aspoň něco.)

Zbylých šest stále čeká na slyšení před soudem (prozatimním), kde si vyslechnou obžaloby a uvidíme, co bude dál.

Několik zadržených drží hladovku. Ne proto, že by nedostávali veganské jídlo, jak jsme původně mysleli, ale jako protest proti samotnému zadržení. Jídlo, které jim je nabízeno, prý sestává z listového salátu, rajčatových sendvičů a ovoce.

V pátek se sešli lidé před španělskými ambasádami v několika městech svět, mj. i v Praze. Fotky z pražské demonstrace zde!

Podepište petici za propuštění aktivistů zde: http://www.thepetitionsite.com/1/free-the-spanish-12---animal-rights-activism-is-not-terrorism-libertad-para-los-activistas/

Podporujte aktivisty držené ve vazbě! Musíme se postavit na jejich stranu.

Je možné poslat finanční příspěvek na pokrytí soudních nákladů. Budou zcela určitě vysoké. Podpoříme je společně?

Z páteční pražské demo

pátek 24. června 2011

Aktuálně 23. 6.

Web, který bude informovat o procesu: http://thespanish12.wordpress.com

Na pátek 24. 6. jsou svolány demonstrace před španělskými ambasádami v různých městech světa. Ve Španělsku se bude demonstrovat ve třinácti či více městech.
Stránka události na FB
Stránka události v Praze

Z tiskové zprávy IA (zde):
Je potvrzené, že všichni zatčení jsou z jedné ze dvou organizací, Igualdad Animal a Equanimal. Jedenáct z nich bylo převezeno k soudu Sant. de Compostela. Jediný Javier Moreno v místě bydliště nebyl zadržen a je stále na svobodě, zatykač je na něj ale vydaný. Aktivisté jsou obviněni ze škod na životním prostředí, nedovolených vstupů na pozemky a kriminálního spolčování.


Podkladem pro zatčení aktivistů je akce, při které bylo vypuštěno 20 000 norků z farmy v Galicii v listopadu 2007. Obě organizace popřely svou účast na akci, ačkoli ji neodsoudili. Podle současného mluvčího IA Davida Granady byli členové těchto organizací zatčeni proto, že policie nenašla nikoho, koho by z vypuštění zvířat obvinila.

"Během několika posledních let jsme prováděli rešerše kožešinového průmyslu, a jelikož jsme v tomto dvě nejaktivnější organizace, sebrali hlavní členy a mluvčí," řekl Granada a dodal, "tato zatčení jsou nespravedlivá, protože nikdo z nich se na vypuštění zvířat nepodílel."

Během zátahu policie provedla domovní prohlídku nejen zadržených, ale i některých členů jejich rodin, kteří podle Granady nebyli uvedeni na příkazu k zatčení a nemají s tím nic společného. Policie zabavila počítače s fotkami atd. Do Santiaga de C. by měl dorazit právník, který se o případ začne zajímat.

Igualdad Animal můžete sledovat na FB, publikují aktuality
Španělská FB i anglická FB stránka.

Španělsko: 12 zatčených aktivistů

Ve Španělsku bylo dnes ráno zatčeno 12 aktivistů za práva zvířat. Bude podobný proces jako v Rakousku?
Zde se pokusím dát dohromady informace, které se objeví. Zatím jich moc není. Budu aktualizovat, tak sledujte.

Článek na serveru Público.es

Zatčeno 12 členů hnutí na ochranu zvířat
Zatčení, obvinění z materiálních škod, kriminálního spolčování a nedovolených vstupů na pozemky, popírají existenci Animal Liberation Front, ke které podle španělské policie obvinění náleží. "Vzali nás jako příklad ("jako hlavy Turků"), aby kriminalizovali hnutí."

Zatýkání, nařízené (nějakým) soudem v Santiago de Compostela, který akci koordinuje, bylo provedeno v oblastech Baskicka, Madridu, Asturii a Galicii, do jejichž hlavních měst byli zadržení posláni.

Policie popsala zadržené jako "radikální ekology, kteří tvoří španělskou odnož Animal Liberation Front", ačkoli organizace Igualdad Animal, do níž patří nejméně tři zadržení, prohlásila, že nemají nic společného s osvobozováními norků, které byly v posledních letech provedeny v Galicii.

"Fronta za osvobozování zvířat (ALF) neexistuje jako skupina sama o sobě, jsou to jednotlivci, jakýkoli člověk, který jde někam, kde jsou zvířata držena, a vezme je odtamtud," říká Javier Moreno, mluvčí Igualdad Animal. Podle jeho právníka (este activista en pro de los derechos de los animales se encuentra en busca y captura, aunque ha dejado claro que se entregará a la Guardia Civil en las próximas horas.)

(La Benemérita, que se ha desmarcado del concepto de "ecoterrorismo" que han usado algunos medios para referirse a los supuestos delitos, apenas ha añadido más información sobre las investigaciones.) Nemáme žádné další informace, pracujeme na tom, uvedla policie.

"Protože nemají koho obvinit z nedávných osvobození norků, zatkli několik členů Equanimal a Igualdad Animal, aby španělské hnutí za práva zvířat zkriminalizovali, jak už se to stalo v jiných evropských zemích. Průmysly a nadnárodní firmy, které pro svoje potřeby zneužívají zvířata chtějí zastavit hnutí za zvířata, a tak zde ve Španělsku vidíme začátek represí," prohlásil Moreno, a označil termín "ekoterorismus" za senzacionální.

Mluvčí Igualdad Animal prohlašuje, že organizace je legální a že se nedopustili žádných škod během svých rešerší na kožešinových farmách. "Vzali si nás jako hlavy Turků, a obviňují nás z věcí, které jsme nespáchali. Nepodíleli jsme se na těchto osvobozeních norků, (pero las hemos defendido públicamente frente a la industria peletera y los ecologistas, que los tachaban de terroristas ambientales", dodal Moreno.

Igualdad Animal a další španělské organizace za práva zvířat prováděli v posledních letech "symbolické záchrany" (jedno či malý počet zvířat), dokumentovali na farmách se zvířaty chovanými pro konzumaci či kožešiny, to vše bez zakrývání obličeje a s triky s logem svých organizací.

Článek je přeložený na rychlo, jestli někdo můžete přeložit lépe, bude fajn, pošlete.


Další info přibude, tak sledujte.